Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 4 kwietnia 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Uchwalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Zmiana uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 3. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014.
 5. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego i dla Starostwa Opolskiego.
 6. Zmiana Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
 7. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
 8. Interpelacje.
 9. Sprawy różne.

                                       Przewodniczący Rady Gminy  
                                                Dobrzeń Wielki
                                                Klemens Weber

Wersja XML