Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Spółka „Prowod” wydaje odpłatnie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne do projektowania nowych przyłączy wodociągowych  i kanalizacji sanitarnej dla przyszłych odbiorców usług w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku w siedzibie Spółki.

Po wykonaniu nowych przyłączy Spółka dokonuje odbioru technicznego robót w oparciu o dostarczone dokumenty odbiorowe użytkowników określone w warunkach technicznych przyłączy.

Wersja XML