Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sieć kanalizacyjna

Gmina Dobrzeń Wielki jako nieliczna w województwie opolskim  w 95 % posiada sieć kanalizacyjną.

Obecnie na 9 sołectw gminy 8 jest już skanalizowanych a do końca 2007 roku ma zostać skanalizowana cała gmina Dobrzeń Wielki. W bieżącym roku kontynuowane są roboty ostatniej miejscowości w gminie Dobrzeń Wielki – Świerkle, oraz kolejnego etapu  w miejscowości Kup.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi prawie 129 km,
Długość przyłączy kanalizacyjnych do budynków to ponad 63 km.
Ilość przyłączy kanalizacyjnych w gminie wynosi 2.995 szt.

Gmina Dobrzeń Wielki posiada dwie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków eksploatowane przez „Prowod”.

1. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Dobrzeniu Wielkim
gdzie ścieki odprowadzane mogą być w ilości :

Do Oczyszczalni ścieków  w Dobrzeniu Wielkim dopływają ścieki z następujących miejscowości :

 2. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Czarnowąsach gdzie ścieki odprowadzane mogą być w ilości :

Do Oczyszczalni ścieków  w Czarnowąsy dopływają ścieki z następujących miejscowości :

Zarówno Oczyszczalnia w miejscowości Dobrzeń Wielki jak i w Czarnowąsach posiada potencjał i możliwości przyjęcia ścieków komunalnych z istniejącej zabudowy oraz  dalszego rozwoju i rozbudowy budownictwa mieszkaniowego.

Wersja XML