Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sieć wodociągowa

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki eksploatowane są dwie zmodernizowane nowoczesne i bezobsługowe stacje wodociągowe.

1. Stacja Uzdatniania Wody  w miejscowości Czarnowąsy gdzie zlokalizowane są   trzy ujęcia wodociągowe. Pobór wód podziemnych z ujęć studni wierconych o gł. ponad 70 m w ilości :

Stacja wodociągowa  zasila w wodę 978 przyłączy wodociągowych w miejscowościach Czarnowąsy, Krzanowice oraz Borki.
Roczna produkcja wody to 231 200 m 3  ( ok. 600-650 m 3 / dobę ).
Całkowita długość sieci wodociągowej i długość przyłączy wodociągowych wynoszą :

Stacja wodociągowa  w Czarnowąsach po przeprowadzonej modernizacji i zwodociągowaniu wszystkich zasilanych miejscowości oraz podłączeniu w 100%  przyłączy do istniejących budynków posiada rezerwę dla dalszej rozbudowy budownictwa mieszkaniowego.

2. Stacja Uzdatniania Wody  w miejscowości Chróścicach gdzie zlokalizowane są dwa ujęcia wodociągowe. Pobór wód podziemnych z ujęć studni wierconych o gł. 56 m w ilości :

Stacja wodociągowa  zasila w wodę przyłącza wodociągowe  w miejscowości Chróścice oraz częściowo Dobrzeń Wielki.
Roczna produkcja wody to 155 380 m 3  ( ok. 400 - 450 m 3 / dobę ). Całkowita długość sieci wodociągowej i długość przyłączy wodociągowych wynoszą :

Stacja wodociągowa w Chróścicach w 2006 roku została gruntownie zmodernizowana a ujęcia wodociągowe posiadają olbrzymie rezerwy produkcyjne.
Planuje się w najbliższym czasie połączenie tranzytowe wodociągu w Chróścicach z wodociągiem w miejscowości Kup, które ma na celu zapewnienie ciągłej dostawy wody dla odbiorców.

Zadaniem połączenia wszystkich ujęć wodociągowych na terenie całej gminy jest dostarczenie wody bez przerwy do wszystkich odbiorców w przewidywanej ilości  i pod odpowiednim ciśnieniem.

Ponadto „Prowod”  eksploatuje sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi w pozostałych miejscowościach gminy Dobrzeń Wielki zasilając sieć wodociągową z ujęć Spółki „Elkom” z Brzezia t.j. :

Wersja XML