Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany to szanse

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "Zmiany to szanse", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 -„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu „Zmiany t o szanse" jest nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych oraz dostosowanie ich do potrzeb pozarolniczego regionalnego rynku pracy przez 60 osób planujących odejść z rolnictwa z własnej inicjatywy, zamieszkałych na terenach wiejskich województwa opolskiego.

Projekt skierowany jest do rolników i ich domowników, ubezpieczonych w KRUS i zamieszkałych w gminie wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszańców, w województwie opolskim. W ramach projektu zorganizowany zostanie następujący BEZPŁATNY cykl szkoleniowy:

  1. Doradztwo zawodowe (8h)
  2. Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy (24h)
  3. Szkolenia zawodowe do wyboru (120h):

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.zmianytoszanse.pl. Szczegółowe informację można uzyskać także pod numerem teł.: 518 323 867, osoba do kontaktu: Agnieszka Wojciechowska.

Wersja XML