Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa systemu ciepłowniczego

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, zgodnie z planem zaopatrzenia w ciepło, podejmuje i promuje przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem efektywności wykorzystania energii cieplnej z BOT Elektrowni “Opole” S.A. na terenie gminy.  Prowadząc proekologiczną politykę, wspiera indywidualne działania mieszkańców w likwidacji kotłowni węglowych i przechodzeniu na odbiór ciepła z sieci ciepłowniczej, poprzez finansowanie inwestycji uzbrojenia terenu w sieć cieplną.  

Od kilku lat prowadzone są intensywne prace przy  rozbudowie sieci ciepłowniczej  na terenie Dobrzenia Wielkiego i Czarnowąs.  Aktualnie łączna długość systemu ciepłowniczego na terenie tych miejscowości wynosi 45 kilometrów, z czego 90% jest własnością Gminy.  Za pośrednictwem sieci   ciepłowniczej  ciepło do centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody  użytkowej pobiera 480 odbiorców, których łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 10,5 MW. W ciągu roku jest to równoważność 4,5 tysiąca ton węgla, którego nie spaliły lokalne kotłownie. Rozwój systemu ciepłowniczego i dostęp do taniej energii cieplnej wpływa również stymulująco na wzrost indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, szczególnie na terenie Czarnowąs.

Planuje się, że docelowo system ciepłowniczy na terenie gminy osiągnie moc 24 MW, obejmując swoim zasięgiem również miejscowości Dobrzeń Mały i Borki z podziałem na 3 systemy ciepłownicze:

Urząd Gminy rozbudowując system ciepłowniczy  czyni starania, aby podłączenie do sieci było dostępne dla jak największej ilości mieszkańców. W tym celu Gmina współfinansuje budowę indywidualnych przyłączy. Przyszły  odbiorca wpłaca tylko zryczałtowaną kwotę w wysokości 4,5 tysiąca zł.

Wersja XML