Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sala taneczna w Gminnym Ośrodku Kultury

I to już ostatni akord naszego kompleksowego remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielki. Zakończyliśmy trzeci i ostatni etap  tej inwestycji polegający na – Remoncie  Sali tanecznej w GOK Dobrzeń Wielki w ramach operacji pn. „Zatańcz z nami na Stobrawskim Zielonym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju  lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy Nr. 00558-6935-UM0810922/19 z dnia 29 maja 2020 r. Wartość umowy na zrealizowanie tego etapu robót wynosiła 215 250,00 zł brutto z czego dofinansowanie wyniosło: 149 912,00 .  Wykonawcą robót był PS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , ul. Kępska 2g, 45-129 Opole.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu z  Dobrzenia Wielkiego, które było  beneficjentem tego projektu

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML