Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemysł i rolnictwo

Dobrzeń Wielki to gmina, w której dominuje przemysł. Największe firmy zlokalizowane na jej terenie: PGE Elektrownia OPOLE S.A., Fabryka Płyt Kartonowo-Gipsowych "Knauf", Stocznia Rzeczna "NAVISTOR", zakład elementów ognioodpornych "Merkor", "Protec", "Blachmet", "Elkom", firmy budowlane i Lasy Państwowe są jednocześnie największymi pracodawcami dla mieszkańców. Szeroko jest także rozwinięta drobna wytwórczość, usługi, handel i gastronomia.

 

 
Ogółem w Gminie zarejestrowane są 940 prywatne podmioty gospodarcze i 34 państwowe podmioty gospodarcze.

Struktura zatrudnienia w Gminie przedstawia się następująco:

Ze wszystkich sołectw Gminy najbardziej rolniczy charakter ma wieś Chróścice, skąd pochodzi prawie połowa produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Produkcja rolnicza opiera się na zasiewach głównie zbóż i hodowli, szczególnie trzody chlewnej, bydła i krów. Około 36% powierzchni Gminy stanowią lasy, a 48% przypada na nieużytki rolne. Gleby są raczej słabe. Przeważają wśród nich mady średnie i lekkie oraz czarne ziemie zdegradowane. Jednak wysoki stopień mechanizacji prac polowych sprzyja dotrzymywaniu terminów agrotechnicznych i stosunkowo wysokim plonom.

W rolnictwie zatrudnionych jest 720 osób. Na 814 gospodarstw rolnych najwięcej jest małych do 1 ha, bo aż 43%, od 2 do 5 ha ma 31% gospodarstw, od 5 do 7 ha - 7%, od 7 do 10 - 6%. Gospodarstw od 10 do 15 ha jest 7%, a powyżej 15 ha - 6%.

Mianem "zielonych płuc" Gminy określa się Kup. Otoczona lasami, z wieloma stawami rybnymi, jest terenem ekologicznie chronionym, miejscowością rekreacyjną, co zostało zatwierdzone w planie przestrzennego zagospodarowania wsi.

Wersja XML