Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkajmy się przy ognisku

W dniu 31.07.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizacje zadania pod nazwą „Spotkajmy się przy ognisku”.  Jest to już trzecie zadanie, które w bieżącym roku zostanie wykonane na terenie kąpieliska „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim. Do końca października w tym miejscu powstanie wiata spotkań i wiata na ognisko wraz ze stołami piknikowymi i tarasem oraz zostaną zainstalowane 2 lampy solarne.

Projekt ma na celu poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu szczególnie w czasie letnim dla mieszkańców oraz naszych gości. Inicjatywa jest skierowana do różnych grup wiekowych a powstała infrastruktura będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.

Wartość zadania wynosi 138 990,00 zł. (brutto) i w 100 % jest finansowane przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

O zakończeniu realizacji zadania bezzwłocznie poinformujemy naszych mieszkańców.

wiata spotkań i wiata na ognisko wraz ze stołami piknikowymi i tarasem

Wersja XML