Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„MOJA WODA” – od 1 lipca 2020 r. ruszył nowy program ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„MOJA WODA” – od 1 lipca 2020 r. ruszył nowy program  ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

Program ma na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i będzie realizowany w latach 2020 – 2024. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczyło na ten cel 100 mln. zł.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tyś. zł.  na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnej nieruchomości, w tym: na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:                                                          

https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda

https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/dokumenty-programu-moja-woda

 

Wersja XML