Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek solidarnościowy

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 03 lipca 2020r. w zakresie uprawnień do dodatku solidarnościowego dla osób bezrobotnych, które po 15 marca 2020r. utraciły pracę:

Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?

Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Kogo dotyczy?

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli:

Co zyskasz?                     

WAŻNE!  Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

WAŻNE! Wniosek o dodatek solidarnościowy nie zostanie rozpatrzony jeśli złożysz go po 31 sierpnia 2020 r. 

Formy kontaktu z ZUS

Czy możesz się odwołać?

Jeśli otrzymasz odmowę prawa do dodatku solidarnościowego, będziesz mógł odwołać się do sądu. 

Jakie masz obowiązki?

Gdzie otrzymasz pomoc?

 

Szczegóły ubiegania się o dodatek solidarnościowy na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/dodatek-solidarnosciowy-karta/2593383

                                                                                                              Kierownik Ośrodka

                                                                                                               mgr Barbara Lis

Wersja XML