Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW 2014-2020 – Spotkajmy się przy ognisku

Brak opisu obrazka

Tytuł operacji: "Spotkajmy się przy ognisku”

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Małym

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu: 144 995,77 zł

Wartość Dofinansowania:    144 995,00 zł

Realizacja projektu: 2020 r.

Cel realizacji projektu: Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez budowę wiaty na ognisko i wiaty spotkań w miejscowości Dobrzeń Wielki

Efekt rzeczowy Realizacji projektu: Wiata spotkań i wiata na ognisko wraz ze stołami piknikowymi i tarasem

Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Operacja pn. „Spotkajmy się przy ognisku”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00559-6935-UM0810924/19 z dnia 29 maja 2020 r.

 

 

Wersja XML