Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Oświaty, Wychowania i Zdrowia

Adriana Pietrzyk - gromadzenie i przetwarzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO); Przygotowanie i obsługa kancelaryjna konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli. organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, realizacja zadań w zakresie stypendiów o charakterze motywacyjnym oraz przyznania wyróżnień Dobrzeński Talent; prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli; realizacja zadań związanych z pracą dziennych opiekunów; przygotowanie projektów decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych oraz zaświadczeń o pomocy de minimis.

 


 

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali
lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny: 114
 
Wersja XML