Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kultura i sport

Kultura i rozrywka koncentrują się wokół Gminnego Ośrodka Kultury.

W budynku Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim mieszczą się także Gminna Biblioteka Publiczna, która jest centralą gminnej sieci bibliotek (Kup, Chróścice).
Na terenie Gminy, głównie w szkołach, w GOK-u w Dobrzeniu Wielkim działają Izby Regionalne, w których znajduje się wiele cennych eksponatów często o wartości muzealnej.

Przy współpracy GOK-u z miejscowymi klubami sportowymi, szkołami, radami sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Mniejszości Niemieckiej PZW, duchownymi i innymi organizacjami społecznymi, organizowanych jest wiele uroczystości m.in.:

Do ciekawych imprez cyklicznych organizowanych na terenie Gminy zaliczane są m.in.:

We współczesnej obyczajowości mieszkańców Gminy żywe są dawne zwyczaje i obrzędy, związane z rytmem pracy w polu i na rzece, czy świętami. Okres żniw kończą dożynki zwane na Śląski "Żniwniokiem". Uwieńczeniem "Żniwnioka" jest "koruna" - wieniec żniwny pleciony z różnego rodzaju zbóż. Wiele zwyczajów i pieśni wiąże się z Odrą, szczególnie żywe są tradycje koszykarskie i flisackie. Popularny wśród "matackourzy" - zwanych później "łodziorzami" - chrzest nowicjuszy. Wśród szczególnie atrakcyjnych obrzędów należy wymienić: Andrzejki, wcześniejsze Katarzynki, związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi. W okresie karnawału odbywają się widowiska herodowe np. "wodzenie niedźwiedzia".

Od czerwca 1990 r. wydawany jest (najpierw przez Zarząd Gminy następnie przez Urząd Gminy, a obecnie jako wkładka "Echa Gmin") gazeta "Głos Dobrzenia", w której znaleźć można informacje dot . historii regionu jak i aktualności z życia gminy.

Sport i rekreacja.

Życie sportowe koncentruje się wokół klubów sportowych:

Wszystkie kluby posiadają stadiony i boiska sportowe z zapleczem sanitarno-socjalnym. Na terenie gminy działają drużyny: piłki nożnej, siatkowej i ręcznej oraz tenisa ziemnego i stołowego, skata i szachowe. Kluby sportowe maja możliwość korzystania z sal gimnastycznych, które są przy każdej szkole.

Wersja XML