Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju

Pozytywne uwarunkowania rozwoju gminy m.in.:

Pozwala to na określenie najbliższych priorytetów rozwojowych:

Pełny tekst Strategii Rozwoju Gminy:
PDFStrategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014-2020.pdf (2,52MB)
PDFStrategia rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (1,17MB) - z roku 2007

Wersja XML