Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul.Św. Rocha 26

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Tytuł projektu:

Przebudowa części  pawilonu  szkoleniowego na pokoje gościnne  dla sportowców w Chróścicach przy  ul.Św. Rocha  26

Program:

Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

Wsparcie  dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

Wsparcie  na wdrażanie operacji  w ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu

269 475,76 zł

Wartość dofinansowania

56 506,00 zł ( 63,63 % z kwoty wnioskowanej 88 805,00 zł)

Okres realizacji projektu

2019r.

Cel realizacji projektu

Poszerzenie  oferty sportowo – rekreacyjnej poprzez utworzenie 6 dwuosobowych pokoi noclegowych

Wskaźnik rezultatu

Liczba  przebudowanych  obiektów  infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej : 1 szt.


 

Wersja XML