Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kościół pw.św.Jadwigi Śląskiej w Chróścicach

logo_ołtarz.jpeg

Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach

Chróścice to duża wieś w gminie Dobrzeń Wielki, ok. 18 km od Opola. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1268 r. Do 1321 r. znajdowała się w granicach księstwa wrocławskiego jako wieś graniczna, następnie przeszła pod zwierzchnictwo książąt opolskich. Była to wieś książęca, należąca do dóbr zamku opolskiego. W XIX i XX w. rozwinęła się jako prężny ośrodek koszykarstwa i wikliniarstwa.

Pierwsza kaplica została wzniesiona przed 1566 r. Następnie ufundowano drewniany kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana, który został przeniesiony do Naroka w 1804 r. W jego miejscu zbudowano murowany kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (1804-1808). Stanowił on obiekt filialny parafii w Starych Siołkowicach, następnie od 1884 r. siedzibę samodzielnej parafii. Ze względu na rosnące potrzeby parafii ówczesny kościół został poddany radykalnej przebudowie i częściowo rozebrany w 1936 r. Obecny kościół został wzniesiony wg. projektu F. Hinssena w latach 1936-37.

Obecnie jest to trójnawowa bazylika w stylu neobarokowym. Najstarszym jej elementem jest wieża zachowana z poprzedniego kościoła, nadbudowana o jedną kondygnację. We wnętrzu uwagę zwraca neobarokowy ołtarz główny, zbudowany z wykorzystaniem elementów barokowych. W ołtarzu obraz św. Jadwigi oraz figury św. św. Mikołaja, Pawła, Antoniego i Franciszka oraz w zwieńczeniu Trójca Święta w glorii. Ołtarze boczne MB Bolesnej oraz św. Józefa w stylu barokowym z XVIII w., z nowszymi obrazami z pocz. XX w. Chrzcielnica klasycystyczna z pocz. XIX w.

W ramach projektu wykonano kompleksową konserwację ołtarza głównego wraz z obrazem św. Jadwigi Śląskiej.

Możliwość zwiedzania przed i po nabożeństwach lub po ustaleniu z proboszczem (tel. 77 469 55 29)

 

 

4_.jpeg
5_.jpeg
7_.jpeg
8_.jpeg

Wersja XML