Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 września 2011r. o sporządzeniu Spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 20 września 2011r.

o sporządzeniu Spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
9 października 2011r. oraz o miejscu sposobie jego udostępniania.

       

         Na podstawie art.36 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia:

 

§ 1

W dniu 19 września 2011r. został sporządzony Spis wyborców do przeprowadzenia w gminie Dobrzeń Wielki głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

§ 2

Spis wyborców bedzie udostępniany do wglądu wyborców w Urzędzie Gminy
w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Ewidencji Ludności – pokój nr 6, w dni robocze w okresie od  20 września 2011r.  do 3 października 2011r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (od 7.30 do 15.30).

§ 3

Obwieszczenie podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl.

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                                   Henryk Wróbel 

Wersja XML