Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Zarządu PROWOD Sp. z o.o.

Zarząd Prowod sp. z o.o. podtrzymuje swoje stanowisko, iż na dzień dzisiejszy brak jest pomiędzy Spółką, a Miastem Opole jakiegokolwiek stosunku prawnego, z którego wynikałby nie tyle obowiązek, co chociażby uprawnienie dla Spółki do dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenach, które z dniem 1 stycznia 2017 roku przejdą do Miasta Opola. Ze względu jednak na dobro mieszkańców miejscowości: Świerkle, Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Brzezie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. dostawa wody i odbiór ścieków  nie zostaną wstrzymane. Jak długo potrwa taki stan rzeczy, zależy tylko i wyłącznie od włodarzy Miasta Opola.

 

Wyrażamy nadzieję, iż biorąc pod uwagę skalę i wagę problemu, Miasto Opole rozpocznie z nami rozmowy i jak najszybciej poczynimy ustalenia zmierzające do uzyskania uprawnienia PROWOD sp. z o.o. do świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców, którzy  z dniem 1 stycznia 2017 r. staną się obywatelami Miasta Opola. Cały czas czekamy także na podjęcie stosownej uchwały w zakresie ustalenia taryf. Do tego czasu będzie obowiązywała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z roku 2016.

http://prowod.pl/211/oswiadczenie-zarzadu.html

 

 

Wersja XML