Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w piątek dnia 2 grudnia 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.  
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Jana Chmiel  
2. Zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki  - podjęcie uchwały  
3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2  - informacja Wójta  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4  - informacja Wójta  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
5. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  DOBRZEŃ WIELKI-2  - informacja Wójta Gminy  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
 6. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHRÓŚCICE-3  - informacja Wójta Gminy  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
 7. Interpelacje
 8. Sprawy różne   

                                 Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                                   Klemens Weber 

Wersja XML