Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w środę dnia 26 października 2016  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Rafała Kampy
 2. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  - powołanie Komisji Skrutacyjnej,-przeprowadzenie tajnego głosowania
  - podjęcie uchwały
 3. Zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  - podjęcie uchwały
 4. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
  - informacja Skarbnika Gminy
  - opinia Komisji Budżetu i Finansów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwał
 5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości
  - informacja Wójta
  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 6. Informacja Wójta o oświadczeniach majątkowych za rok 2015
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2015
 8. Informacja w sprawie podmiotów wyznaczonych do przyjęcia skazanych w 2017r. osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne
  - informacja Sekretarz Gminy
 9. Przyjęcie sprawozdania oświatowego za rok szkolny 2015/2016
  - informacja Z-cy Wójta
 10. Interpelacje
 11. Sprawy różne

                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                       Dobrzeń Wielki
                                                        Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 26.10.2016r..pdf (2,45MB)

Wersja XML