Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Izabela Walos

Zastępca Kierownika USC - Cezary Kowalczyk (ewidencja ludności, sprawy wojskowe, dowody tożsamości)

Krystyna Sabasz - ewidencja ludności, stały rejestr wyborców, dowody tożsamości
Leszek Ogrodnik - obrona cywilna, zarzązanie kryzysowe tel. 607 292 333

NUMERY TELEFONÓW :

77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

 (Ewidencja ludności)
- Urząd Stanu Cywilnego
 

Wersja XML