Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska


Kierownik Referatu - Czesław Sankowski

Irena Włodarczyk - Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji, postępowania dotyczące wycinki drzew, wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sprawy dotyczące usuwania azbestu, rejestr działalności regulowanej, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanych inwestycji,

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

csankowski@dobrzenwielki.pl

l

Wersja XML