Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu - Stefan Warzecha
Z-ca Kierownika Referatu - Piotr Jonek

Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa, ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Teresa Brzuchowska - ewidencja i utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów

Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, oświetlenie ulic

Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe

Joanna Kurtz - zamówienia publiczne

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

jkurtz@dobrzenwielki.pl

Wersja XML