Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Barbara Buchta

Martyna KałużaProwadzenie ewidencji księgowej: w zakresie dochodów z tytułu podatków należnych od urzędów skarbowych; w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę; w zakresie należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach urzędu gminy. Księgowanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Katarzyna Wieczorek - obsługa płacowa pracowników Urzędu Gminy, prowadzenie imiennych kartotek najemców lokali komunalnych na podstawie zawartych umów, naliczanie czynszu z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych, naliczanie opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokali komunalnych, ewidencja księgowa wpłat z tytułu najmu lokali komunalnych.

Maria Rippel - podatek VAT, ewidencja środków trwałych,

Robert Młynek - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Chróścice), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wymiar i księgowość), pomoc publiczna

Rita Lazik - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Kup) i podatek od środków transportowych.

Ewelina Ledwolorz - księgowość i egzekucja

Gizela Jendryca - kasa, archiwum Urzędu Gminy

Beata Sowada - prowadzenie ewidencji księgowej: syntetycznej i analitycznej Urzędu Gminy; w zakresie rozrachunków z kontrahentami. Prowadzenie ewidencji kwot wpłaconych przez kontrahentów jednostki, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Płatności faktur i rachunków

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

Adresy e-mail:Wersja XML