Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu - Jolanta Mikuła
ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych, kadry

Dominika Jonek - język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy, współpraca z gminami partnerskimi, pozyskiwanie  i rozliczenie środków unijnych, promocja gminy

Beata Ścigała - Sekretariat, biuro Rady Gminy

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:


,
djonek@dobrzenwielki.pl

 

Wersja XML