Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu  na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim

Komisja powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w składzie:
Przewodnicząca Komisji: dyrektor  Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim –  Beata Niedworok
Członek Komisji: główna księgowa Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim  –  Irena Karasińska
Członek Komisji: specjalista Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim  –  Teresa Kołodziej
Członek Komisji: nauczyciel Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim –  Ewa Holeksa

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego zostanie zatrudniona
Pani  Danuta Okoń zamieszkała w Opolu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Danuta Okoń  spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami do zajmowania w/w stanowiska. Pracowała na stanowisku głównej księgowej. Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe umożliwią Pani  Danucie Okoń właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.

                                                

 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim
                          mgr Beata Niedworok

Wersja XML