Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wakacje 2015 w Gminie Dobrzeń Wielki

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
organizowany na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Wakacje 2015

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola pracujące w lipcu:
Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach, Brzeziu, Kup i Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym
oraz od 01 – 12.07 Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach

Przedszkola pracujące w sierpniu:
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach, oraz Katolickie Przedszkole Niepubliczne
w Chróścicach od 15 - 31.08.2015

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach

W okresie od 06 lipca do 14 sierpnia 2015 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400,
dla dzieci i młodzieży szkolnej, pozostających na wakacje 
w domu, gmina Dobrzeń Wielki, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zorganizuje letni wypoczynek pod hasłem „Lato 2015”.

Zajęcia odbywać się będą w siedmiu sołectwach gminy:

Zgodnie z „Regulaminem letniego wypoczynku organizowanego na terenie gminy Dobrzeń Wielki" w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Wśród realizowanych zabaw i zajęć tematycznych znajdą się:

Inne atrakcje

Kolonie dla dzieci i młodzieży – miejsca otrzymane z innych organizacji:

Kuratorium Oświaty przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 9 miejsc.           
Szkoły otrzymały:  ZS Chróścice – 3 miejsca, PSP z Oddziałami Sportowymi Dobrzeń Wielki –
2 miejsca, ZS Dobrzeń Wielki – 2 miejsca, ZS Czarnowąsy – 1 miejsce i ZS-P Kup – 1 miejsce.
Organizatorem wypoczynku dzieci jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Opole.

Wypoczynek zorganizowany będzie w Ośrodku „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach, ul. Gen. Andersa 39.

Dzieci wyjadą 09 lipca 2013r., a wracają  22 lipca  2013r.

Gmina Dobrzeń Wielki z opolskiego TSKN-u otrzymała 4 miejsca na kolonie zagraniczne do Bautzen (Niemcy). Na kolonie pojedzie: 2 dzieci z PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim i 1 dziecko z ZS w Dobrzeniu Wielkim oraz 1 z PSP w Kup).

Na odpłatną kolonię organizowaną przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wyjedzie 14 uczniów
(7 z ZS w Chróścicach, 5 z PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, 2 z ZS w Czarnowąsach).       
Wypoczynek zorganizowany będzie w Ośrodku Szkoleniowym Niwki, ul Wiejska 17 w okresie 13-17.07.2015r.
(I turnus) i 20-24.07.2015r. (II turnus).

Wypoczynek letni w postaci obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Dobrzeń Wielki organizuje również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzeniu Wielkim.          
W okresie 05-17.07.2015 r., 10 uczniów z gminy, wypoczywać będzie w Ośrodku ZOSP „Strażak” w Turawie,
ul. Strażacka 1.

 

Imprezy Kulturalne organizowane przez GOK Dobrzeń Wielki, Rady Sołeckie, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Kluby Sportowe.

Kalendarz planowanych festynów przedstawia się następująco:

 1.    Lipiec 

2.    Sierpień 

 

        

                                                                         Zastępca Wójta Gminy

                                                                                 Irena Weber

Wersja XML