Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Siódma edycja realizacji Programu szczepień HPV w Gminie Dobrzeń Wielki

Po raz pierwszy Gmina Dobrzeń Wielki zdecydowała się na akcję szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy w 2009 roku. Prowadzona akcja spotkała się z wielkim uznaniem społecznym, dlatego na lata 2010 – 2013 przygotowano specjalny Program szczepień. Program, po uzyskaniu pozytywnej oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych, przyjęła do realizacja Rada Gminy Dobrzeń Wielki, zabezpieczając corocznie w budżecie gminy na ten cel środki finansowe.
Dotychczasowa realizacja Programu szczepień w latach 2009-2013, pozwoliła na zaszczepienie 644 dziewcząt z roczników  1993-2000, na co łącznie z budżetu gminy wydano 504.777,00 zł, i tak w:
  2009r.  zaszczepiono 300 dziewcząt,  z roczników 1993, 1994, 1995,               koszt 280.804 zł
  2010r.  zaszczepiono 159 dziewcząt, z roczników  1996, 1997,    poniesione koszty: 132.489 zł
  2011r.  zaszczepiono  67 dziewcząt,  z rocznika 1998,                  poniesione koszty:   35.906 zł
  2012r.  zaszczepiono  60 dziewcząt,  z rocznika 1999,                  poniesione koszty:   29.420 zł
  2013r.  zaszczepiono  58 dziewcząt,  z rocznika 2000,                  poniesione koszty:   26.158 zł

Realizacja pierwszego Programu zakończyła się w 2013r, aby akcja mogła być kontynuowana opracowano nowy Program na lata 2014-2020, który został przyjęty do realizacji Uchwalą Nr XXXVIII/388/2014, również ten Program uzyskał 27.08.2014 pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych.

2014r.  zaszczepiono  49 dziewcząt,  z rocznika 2001,                  poniesione koszty:   23.304 zł

Tylko działania systematyczne i długofalowe mogą przynieść oczekiwane efekty. Realizacja Programu jest bardzo kosztowna i całkowicie finansowana z budżetu gminy Dobrzeń Wielki, jednakże zakłada się, że w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie i tak się opłaca, gdyż nie tylko chroni ludzkie życie, ale i znacząco wpłynie w przyszłości na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w myśl zasady - taniej jest zapobiegać niż leczyć.

Przyjęty Program Gminy Dobrzeń Wielki zakłada, że szczepienia są dobrowolne, a zgodę na nie muszą wyrazić rodzice. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że poza nielicznymi przypadkami, wszyscy rodzice deklarują chęć zaszczepienia swoich córek. Zgodnie z Programem uprawnione do bezpłatnych szczepień są dziewczęta zamieszkałe, bądź uczące się w szkołach, na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 
Szczepionka ( przyjmowana trzykrotnie w okresie roku ), ma chronić przed HPV, czyli wirusem brodawczaka, odgrywającym kluczową rolę w powstawaniu raka szyjki macicy.  Ta odmiana raka to drugi pod względem częstotliwości występowania nowotwór u kobiety przed 45. rokiem życia. Wirus przenoszony jest podczas współżycia, dlatego szczepienia są wykonywane przed rozpoczęciem aktywności seksualnej.

Realizacja Programu pozwala nie tylko na obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy, ale jednocześnie wpływa na podniesienie świadomości na temat HPV wśród młodzieży i rodziców, ze względu na prowadzone każdego roku prelekcje pielęgniarki, położnej dla uczniów oraz lekarza, ginekologa dla rodziców.

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach.
                                                                                              
                                                                                                Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                         Irena Weber

DOCXDeklaracja - zgoda na szczepienie.docx
DOCXZaproszenie na spotkanie z lekarzem dla rodziców.docx
 

Wersja XML