Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się we wtorek 30 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014 – 2020.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015.
3. Ustalenie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
4. Interpelacje.
5. Sprawy różne.

                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                              Dobrzeń Wielki
                                              Klemens Weber

 

Wersja XML