• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opieka nad dziećmi do lat 3

Brak opisu obrazka

PDFRejestr żłobków.pdf


PDFUstawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf
PDF1. Uchwała Rady DW Opolskie dla rodziców i dzieci.pdf
PDF1. porozumienie WUP + Gmina.pdf
PDFPorozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego.pdf
PDFUchwała nr XXXI.251.2017.pdf
PDFUchwała nr XXXI.250.2017.pdf
PDFUchwała nr XXXI.249.2017.pdf Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”, realizowanego w ramach VII Osi priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
PDFUchwała nr XXXVII.355.2014.pdf
PDFUchwała nr XXXVII.378.2014.pdf
DOCzgłoszenie - opieka nad dziećmi do lat 3.doc

DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx - rok 2014
DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx - rok 2015
DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx - rok 2016
PDF4. protokół wyboru dziennych opiekunów.pdf

 

Wersja XML

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 19074250
w tym miesiącu: 72606
dzisiaj: 1685