Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie językowe mieszkańców województwa opolskiego

Pokaż nam swoje umiejętności językowe, a my przedstawimy je Twoim potencjalnym pracodawcom. Rozwijaj z nami nasz rynek pracy!
Wyniki są szczególnie istotne dla rozpoznania potencjału językowego, w kontekście tworzenia w Aglomeracji miejsc pracy w sektorze BPO


Link do ankiety:
http://www.opole.pl/miasto/artykuly/34750-35220-Badanie-jezykowe-mieszkancow-wojewodztwa-opolskiego#paragraph3344

 

Artykuł w NTO na ten temat:
http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/jezyki-opolan-pod-lupa-urzednikow

Wersja XML